• Proč si zbytečně lámat hlavu s právními záležitostmi?

  • Když na to jsou tady odborníci...

  • Jsme klič k řešení Vašich problémů!

JUDr. GAYANE KHACHATRYAN, Ph.D, ADVOKÁT

Členové našeho týmu stále rozšiřují škálu nabízených právních služeb. Současný dynamický růst naší advokátní kanceláře nám umožňuje poskytovat komplexní právní služby pro naše klienty na celém světě. Advokátní kancelář spolupracuje s řadou zahraničních advokátů či advokátních kanceláří a je schopna zajistit svým klientům odbornou právní pomoc v zahraničí. Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby svým klientům v českém, anglickém a ruském jazyce. Nabízíme kombinaci bohatých zkušeností a mladého dynamického přístupu s mezinárodním nadhledem.

JUDr. Gayane Khachatryan, Ph.D je vedoucí partnerkou advokátní kanceláře.

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství jak fyzickým osobám, tak i právnickým osobám při realizaci nejrůznějších komerčních projektů. Právní služby poskytujeme ve všech oblastech českého, mezinárodního a evropského práva, a to v mnoha formách – od jednorázových konzultací po dlouhodobou spolupráci.

Jsme klíč k řešení Vašich problémů!

Naše advokátní kancelář se zaměřuje na všechny oblasti práva, zvlášť na právo obchodních společností, joint-ventures, právo duševního vlastnictví, právo nemovitostí, telekomunikace, mediální právo, soutěžní právo, mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu, bankovnictví a pojišťovnictví, pracovní právo, daňové právo, stavební právo, energetické právo a právo životního prostředí. Naše klienty v případě potřeby zastupujeme v tuzemských soudních řízeních, v rozhodčích řízeních vedených tuzemskými i zahraničními rozhodčími soudy a v řízení správním a daňovém. Zabýváme se také problematikou mimosoudního řešení sporu a řízením úpadkovým. Efektivně spolupracujeme se specialisty mimo oblast právních služeb, zejména s respektovanými odborníky v oblasti daní, pojišťovnictví a stavebnictví.

Vyřešíme nejkomplikovanější situace našich klientů, uzavíráme smlouvy všech typů a zastupujeme klienty ve všech druzích řízení před soudy a správními orgány.