• Proč si zbytečně lámat hlavu s právními záležitostmi?

  • Když na to jsou tady odborníci...

  • Jsme klič k řešení Vašich problémů!

Zastupování klienta v soudním řízení

zajistíme kompletní kvalifikovaný právní servis zahrnující právní rozbor situace a návrh strategie, zastupování klientů při jednání o smírném řešení, včetně technik negociace a mediace, podání žaloby a kompletní zastupování v řízeních před soudy a dále zajistíme právní podporu při vymáhání rozhodnutí. Vždy usilujeme o nejlepší strategii při vedení soudního sporu s důrazem na znalost práva a soudní praxe.

Vedle soudních řízení poskytujeme klientům právní podporu i v oblasti mediace, negociace či rozhodčího řízení.