• Proč si zbytečně lámat hlavu s právními záležitostmi?

 • Když na to jsou tady odborníci...

 • Jsme klič k řešení Vašich problémů!

Pracovní právo

Naše advokátní kancelář svým klientům poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva, zejména při:

 • přípravě manažerských, pracovních a jiných smluv upravujících vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
 • analýza právních aspektů zaměstnávání cizinců
 • ukončení či hromadném ukončování pracovních poměrů zaměstnanců
 • zastupování při soudních žalobách v pracovněprávních sporech a neoprávněného propouštění zaměstnanců
 • řešení pracovních úrazů a náhrad škody
 • vypracování vnitřních předpisů a pracovních řádů
 • restrukturalizacích
 • opatřeních a nařízeních týkající se zákazu diskriminace
 • poradenství týkající se práv, povinností a nároků vyplývajících pro zaměstnance a zaměstnavatele z pracovního poměru