• Proč si zbytečně lámat hlavu s právními záležitostmi?

  • Když na to jsou tady odborníci...

  • Jsme klič k řešení Vašich problémů!

Obchodní právo a právo obchodních společností

Naše advokátní kancelář poskytuje veškeré právní služby ve všech oblastech obchodního práva – práva obchodních společností, smluvního práva, obchodních sporů a ochrany hospodářské soutěže.

  • zakládaní společností zajistíme založení a vznik společnosti jakéhokoliv druhu, a to za účelem podnikání či pouze za účelem koupě a správy nemovitostí. Kromě součinnosti při vlastním založení a vzniku obchodní společnosti jsme schopni poskytnout veškeré doprovodné služby spojené se zahájením podnikání či jiných aktivit.
  • zajištění změn, ke kterým dochází během života společnosti, zejména změny sídla, změny předmětu podnikání, změny v orgánech společnosti a v osobách společníků, změny základního kapitálu.
  • zajištění pořádání valných hromad
  • zpracování smluv o výkonu funkce, které upravují vztah mezi společnostmi a osobami které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního či jiného orgánu společnosti; pracovních smluv; právního auditu; zpráv o vztazích
  • poskytováním právních služeb v oblasti společných podniků (joint ventures)