• Proč si zbytečně lámat hlavu s právními záležitostmi?

  • Když na to jsou tady odborníci...

  • Jsme klič k řešení Vašich problémů!

Právo informačních technologií a duševní vlastnictví

V oblasti práva informačních technologií námi poskytované právní služby zahrnují poradenství dodavatelům i odběratelům informačních technologií. Máme bohaté zkušenosti s přípravou a vyjednáváním smluv na dodávku informačních systému, smluv o implementaci, licenčních smluv, smluv o podpoře a smluv o uložení zdrojového kódu. Rovněž poskytujeme komplexní právní služby v oblasti autorského práva vztahujícího se k softwarovým řešením, zejména zajišťujeme veškeré právní otázky související s udělením softwarových licencí, postoupení práv k software, vytvoření software na objednávku, změn software atd.

V oblasti autorských práv zajišťujeme pro naše klienty zejména registraci ochranných známek, patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů do příslušných rejstříků, připravujeme licenční a obdobné smlouvy ohledně takových práv duševního vlastnictví a zastupujeme klienty ve sporech při porušení či ohrožení jejich práv duševního vlastnictví.

Dále poskytuje naše kancelář nejen poradenství v rámci prevence zásahů do autorských práv poskytovatelů software, vydavatelů tisku, umělců i poskytovatelů jiných služeb, při nichž dochází k nakládání s autorskými díly, ale i klientům, které jsou neoprávněně vyzývány k placení různého druhů poplatků ze strany OSA, INTERGRAMu atd.