• Proč si zbytečně lámat hlavu s právními záležitostmi?

  • Když na to jsou tady odborníci...

  • Jsme klič k řešení Vašich problémů!

Energetické právo

V oblasti energetického práva poskytuje naše advokátní kancelář právní služby tuzemským i zahraničním obchodníkům s elektřinou a zemním plynem, investorům a dodavatelům.

Energetickým společnostem a dalším účastníkům trhu s elektřinou, plynem a teplem poskytujeme zejména tyto právní služby:

  • monitoring právních předpisů a regulačních opatření
  • zajištění styku s regulačními orgány
  • komplexní právní poradenství při mezinárodním tranzitu elektřiny a zemního plynu
  • sjednávání a sepis smluvní dokumentace, včetně obchodních smluv vycházejících z norem Evropského sdružení obchodníků s elektřinou (European Federation of Electricity Traders - EFET)
  • zpracování rámcových smluv o dodávkách elektřiny, tepla, plynu v tuzemsku, ze zahraničí či do zahraničí
  • zastupování při jednáních s úřady, zejména v řízeních o udělení licencí či jiných povolení