• Proč si zbytečně lámat hlavu s právními záležitostmi?

  • Když na to jsou tady odborníci...

  • Jsme klič k řešení Vašich problémů!

Právo nemovitostí

Právní služby poskytované v této oblasti zahrnují zejména:

  • jednání a zastupování při koupi a prodeji nemovitostí
  • zřizování věcných břemen
  • vypořádání spoluvlastnictví (soudní i mimosoudní cestou)
  • řízení podle stavebních předpisů